De barometer kalibreren

Uw watch is al gekalibreerd in de fabriek. Standaard wordt automatische kalibratie op het GPS-beginpunt gebruikt. U kunt de barometer handmatig kalibreren als de juiste hoogte of de druk op zeeniveau u bekend is.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Sensors en accessoires > Barometer > Kalibreer.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Handmatig invoeren als u de huidige hoogte en druk op zeeniveau (optioneel) wilt invoeren.

    • Selecteer Gebruik DEM als u automatisch wilt kalibreren op het Digital Elevation Model.

    • Selecteer Gebruik GPS als u het toestel automatisch wilt kalibreren op het GPS-beginpunt.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8