Trainen met hardloopdynamiek

Voordat u uw hardloopdynamiek kunt bekijken, moet u een accessoire met hardloopdynamiek, bijvoorbeeld het HRM-Pro™ accessoire, omdoen en koppelen met uw toestel (De draadloze sensoren koppelen).

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Activiteiten en apps.
  3. Selecteer een activiteit.
  4. Selecteer de activiteitinstellingen.
  5. Selecteer Gegevens​schermen > Voeg nieuw toe.
  6. Selecteer een scherm met hardloopdynamiekgegevens.
    OPMERKING: De hardloopdynamiekschermen zijn niet beschikbaar voor alle activiteiten.
  7. Ga hardlopen (Een activiteit starten).
  8. Selecteer UP of DOWN om uw gegevens te bekijken op een hardloopdynamiekscherm.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8