Vissen

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer Vissen.
 3. Druk op START > Vissen starten.
 4. Druk op START en selecteer een optie:
  • Als u de vangst aan uw vistelling wilt toevoegen en de locatie wilt opslaan, selecteert u Vangst registreren.

  • Als u uw huidige locatie wilt opslaan, selecteert u Locatie opslaan.

  • Als u een intervaltimer, eindtijd of herinnering voor de eindtijd voor de activiteit wilt instellen, selecteert u Vistimers.

  • Selecteer Terug naar start en selecteer een optie om naar het startpunt van uw activiteit te navigeren.

  • Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven, selecteert u Opgeslagen locaties.

  • Als u naar een bestemming wilt navigeren, selecteert u Navigatie en selecteert u een optie.

  • Als u de activiteitinstellingen wilt bewerken, selecteert u Instel​lingen en selecteert u een optie (Instellingen van activiteiten en apps).

 5. Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op STOP en selecteert u Vissen beëindigen.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8