De Varia Camerabediening gebruiken

OPMERKING

In sommige rechtsgebieden kan het opnemen van video, audio of foto's worden verboden of gereguleerd, of kan worden geëist dat alle partijen kennis hebben van de opname en toestemming geven. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle wetten, voorschriften en eventuele andere beperkingen in de rechtsgebieden waar u dit toestel wilt gebruiken en na te leven.

Voordat u de Varia™ bedieningselementen van de camera kunt gebruiken, moet u het accessoire aan uw watch koppelen (De draadloze sensoren koppelen).

  1. Voeg de RCT-camera-widget toe aan uw watch (Widgets).
  2. Selecteer een optie in de RCT-camera-widget:
    • Selecteer Menu om de camera-instellingen weer te geven.

    • Selecteer Camera om een foto te maken.

    • Selecteer Videoclip opslaan om een clip op te slaan.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8