Een andere tijdzone wijzigen

 1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Klokken > ANDERE TIJDZONES > Wijzigen.
 3. Kies een tijdzone.
 4. Selecteer een optie:
  • Als u een andere naam voor de tijdzone wilt invoeren, selecteert u Hernoem zone.

  • U kunt de tijdzone wijzigen door Wijzig zone te selecteren.

  • Als u de locatie van de tijdzone in de widget wilt wijzigen, selecteert u Zone opnieuw ordenen.

  • U kunt de tijdzone verwijderen door Verwijder zone te selecteren.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8