Andere tijdzones toevoegen

U kunt het huidige tijdstip van de dag in extra tijdzones weergeven in de widget Andere tijdzones. U kunt maximaal vier andere tijdzones toevoegen.

OPMERKING: U moet mogelijk de andere tijdzones toevoegen aan de widgetlijst (De widgetlijst aanpassen).
  1. Houd op de watch face MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Klokken > ANDERE TIJDZONES > Tijdzone toevoegen.
  3. Kies een tijdzone.
  4. Wijzig indien nodig de naam van de zone.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8