Een ultra run-activiteit vastleggen

  1. Druk op de watch face op START.
  2. Selecteer Ultra Run.
  3. Druk op START om de activiteitentimer te starten.
  4. Begin met hardlopen.
  5. Druk op LAP om een ronde vast te leggen en de rusttimer te starten.
    OPMERKING: U kunt de Ronde-toets configureren om een ronde vast te leggen en de rusttimer te starten, alleen de rusttimer te starten of alleen een ronde vast te leggen (Instellingen van activiteiten en apps).
  6. Wanneer u klaar bent met rusten, drukt u op LAP om uw hardloopsessie te hervatten.
  7. Druk op UP of DOWN om extra gegevenspagina's weer te geven (optioneel).
  8. Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op STOP en selecteert u Sla op.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8