Automatische Pulse Ox metingen uitschakelen

  1. Houd MENU ingedrukt vanuit de Pulse Ox meterwidget.
  2. Selecteer Opties > Pulse Ox modus > Uit.

    Het toestel schakelt automatische metingen van de Pulse Ox meter uit. Het toestel begint uw zuurstofsaturatie te meten wanneer u de Pulse Ox meterwidget bekijkt.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8