Pulse Ox meter

Uw watch beschikt over een Pulse Ox meter op de pols om de perifere zuurstofsaturatie in uw bloed te meten (SpO2). Naarmate uw hoogte toeneemt, kan het zuurstofgehalte in uw bloed afnemen. Het kennen van uw zuurstofsaturatie kan u helpen bepalen hoe uw lichaam zich op grote hoogte aanpast voor bergsporten en expedities.

U kunt handmatig beginnen met een Pulse Ox meting door de Pulse Ox meterwidget te bekijken (Pulse Ox metingen verkrijgen). U kunt ook doorlopende metingen inschakelen (Metingen van de Pulse Ox meter gedurende de hele dag inschakelen). Wanneer u de pulseoxymeter-widget bekijkt terwijl u niet beweegt, analyseert uw watch uw zuurstofverzadiging en uw hoogte. Het hoogteprofiel geeft aan hoe uw Pulse Ox meterwaarden veranderen in verhouding tot uw hoogte.

Op de watch wordt uw Pulse Ox meterwaarde als zuurstofsaturatiepercentage en een kleur in de grafiek weergegeven. In uw Garmin Connect™ account kunt u extra gegevens over uw Pulse Ox meterwaarden bekijken, inclusief trends over meerdere dagen.

Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over de nauwkeurigheid van de Pulse Ox meter.


Schermafbeelding van de Pulse Ox meting en grafieken met toelichtingen

Toelichting nummer één

De hoogteschaal.

Toelichting nummer twee

Een grafiek met uw gemiddelde zuurstofsaturatiewaarden van de laatste 24 uur.

Toelichting nummer drie

Uw meest recente zuurstofsaturatie.

Toelichting nummer vier

De percentageschaal van de zuurstofsaturatie.

Toelichting nummer vijf

Een grafiek met uw hoogtewaarden van de laatste 24 uur.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8