Een activiteit evalueren

Voordat u een activiteit kunt evalueren, moet u de zelfevaluatie-instelling instellen op uw MARQ® watch (Zelfbeoordeling inschakelen).

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
  1. Nadat u een activiteit hebt voltooid, selecteert u Sla op (Een activiteit stoppen).
  2. Selecteer een waarde die overeenkomt met uw waargenomen inspanning.
    OPMERKING: U kunt Symbool voor zelfevaluatie overslaan selecteren om de zelfevaluatie over te slaan.
  3. Selecteer hoe u zich voelde tijdens de activiteit.

U kunt evaluaties in de Garmin Connect™ app bekijken.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8