Kompasinstellingen

Houd MENU ingedrukt en selecteer Sensors en accessoires > Kompas.

Kalibreer

Hiermee kunt u de kompassensor handmatig kalibreren (Het kompas handmatig kalibreren).

Scherm

Hiermee stelt u de koersweergave op het kompas in letters, graden of milliradialen in.

Noordreferentie

Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in (De noordreferentie instellen).

Modus

Hiermee stelt u in dat het kompas alleen elektronische sensorgegevens (Aan), een combinatie van GPS en elektronische sensorgegevens bij verplaatsing (Auto) of alleen GPS-gegevens gebruikt (Uit).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8