Het kompas handmatig kalibreren

OPMERKING

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Uw watch is al gekalibreerd in de fabriek en maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Sensors en accessoires > Kompas > Kalibreer > Start.
  3. Volg de instructies op het scherm.
    TIP: Maak een kleine 8-beweging met uw pols tot een bericht wordt weergegeven.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8