Uw vermogenszones instellen

Voor de vermogenszones worden standaardwaarden gebruikt op basis van geslacht, gewicht en gemiddelde bekwaamheid. Deze waarden komen mogelijk niet overeen met uw persoonlijke capaciteiten. Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software automatisch uw vermogenszones kan berekenen. U kunt uw zones handmatig aanpassen op de watch of via uw Garmin Connect™ account.

 1. Houd MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Gebrui​kers​profiel > Hartslag- en vermogenszones > Vermogen.
 3. Selecteer een activiteit.
 4. Selecteer Op basis van.
 5. Selecteer een optie:
  • Selecteer Watt om de zones in watt weer te geven en te wijzigen.

  • Selecteer % FTP om de zones als een percentage van uw FTP-waarde (Functional Threshold Power) weer te geven en te wijzigen.

 6. Selecteer FTP en voer uw waarde in.

  U kunt de functie Automatische detectie gebruiken om uw drempelvermogen tijdens een activiteit automatisch op te nemen (Prestatiemetingen automatisch detecteren).

 7. Selecteer een zone en voer een waarde in voor elke zone.
 8. Selecteer zo nodig Minimum en voer een minimale vermogenswaarde in.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8