Prestatiemetingen automatisch detecteren

De functie Automatische detectie is standaard ingeschakeld. Het toestel kan uw maximumhartslag en lactaatdrempel automatisch detecteren tijdens een activiteit. Indien het toestel wordt gekoppeld met een compatibele vermogensmeter, kan het uw FTP (Functional Threshold Power) tijdens een activiteit automatisch detecteren.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Fysiologische meetwaarden > Automatische detectie.
  3. Selecteer een optie.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8