Een PacePro plan maken op uw smartwatch

Voordat u een PacePro plan op uw smartwatch kunt maken, moet u een koers maken (Een koers maken en volgen op uw toestel).

 1. Selecteer START op de watch face.
 2. Selecteer een hardloopactiviteit voor buiten.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Navigatie > Koersen.‍
 5. Selecteer een koers.
 6. Selecteer PacePro > Maak nieuw.
 7. Selecteer een optie:
  • Selecteer Doeltempo en voer uw doeltempo in.

  • Selecteer Doeltijd en voer uw doeltijd in.

  Het toestel geeft uw aangepaste tempoband weer.

  TIP: U kunt op DOWN drukken en Toon splits selecteren om de tussentijden weer te geven.
 8. Selecteer START om het plan te starten.
 9. Selecteer indien nodig Ja om koersnavigatie in te schakelen.
 10. Selecteer START om de timer te starten.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8