שימוש ב-Virtual Partner‎‏

Virtual Partner® שלך הוא כלי לאימונים שמיועד לעזור לך לעמוד ביעדים שלך. באפשרותך לקבוע קצב עבור Virtual Partner ולהשוות אליו את התוצאה שלך.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.
  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר פעילויות ויישומים.
  3. בחר פעילות.
  4. בחר את הגדרות הפעילות.
  5. בחר מסכי נתונים > הוסף חדש > Virtual Partner.
  6. הזן ערך של קצב או מהירות.
  7. לחץ על UP או DOWN כדי לשנות את מיקום המסך Virtual Partner (אופציונלי).
  8. התחל את הפעילות (התחלת פעילות).
  9. לחץ על UP או DOWN כדי לגלול אל המסך Virtual Partner ולראות מי מוביל.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3