התחלת פעילות

בעת התחלת פעילות, ה-GPS מופעל באופן אוטומטי (אם יש צורך).

 1. מפרצוף השעון, לחץ על START.
 2. בחר אפשרות:
  • בחר פעילות מרשימת המועדפים.

  • בחר רשימת פעילויות מורחבת ובחר פעילות מרשימת הפעילויות המורחבת.

 3. אם הפעילות מחייבת קליטה של אותות GPS, צא לאזור עם קו ראייה ישיר לשמיים והמתן עד שההתקן יהיה מוכן.

  ההתקן מוכן לאחר שהוא מזהה את הדופק שלך, קולט אותות GPS (אם נדרש) ומתחבר לחיישנים האלחוטיים שלך (אם נדרש).

 4. לחץ על START כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

  ההתקן מתעד נתוני פעילות רק בשעה שטיימר הפעילות עובד.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3