שידור נתוני דופק להתקני Garmin‎‏

ניתן לשדר את נתוני הדופק שלך מהתקן MARQ®‎‏ ולהציג אותם בהתקני Garmin®‎‏ משויכים.

הערה: שידור נתוני דופק מקצר את חיי סוללה.
  1. מווידג'ט הדופק, לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
  2. בחר אפשרויות דופק > שדר דופק.
  3. לחץ על START.

    ההתקן MARQ מתחיל לשדר את נתוני הדופק שלך ומופיע מצב 'שידור דופק'.

  4. שייך את התקן MARQ‎‏ להתקן שברשותך התואם ל-Garmin ANT‍+®‎‏.
    הערה: לכל התקן התואם ל-Garmin‎ יש הנחיות שיוך שונות. עיין במדריך למשתמש.
    עצה: כדי להפסיק לשדר את נתוני הדופק שלך לחץ על STOP במסך שידור הדופק.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4