תכונות דופק

התקן MARQ® מצויד בחיישן דופק בפרק כף היד והוא תואם גם לחיישני דופק צמודי חזה, כגון HRM-Pro™. ניתן להציג את נתוני חיישן הדופק בפרק כף היד בווידג'ט של הדופק. כאשר יש נתונים זמינים הן מחיישן דופק בפרק כף היד והן מחיישן דופק צמוד-חזה בעת תחילת פעילות, ההתקן משתמש בנתוני חיישן הדופק צמוד-החזה. עיין בהוראות של חיישן הדופק צמוד החזה שלך למידע נוסף.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4