שינוי הגדרות תאורה אחורית

 1. לחץ ממושכות על MENU.
 2. בחר מערכת > תאורה אחורית.
 3. בחר אפשרות:
  • בחר בזמן פעילות.

  • בחר לא בזמן פעילות.

  • בחר במהלך שינה.

 4. בחר אפשרות:
  • בחר מקשים להדלקת התאורה האחורית ללחיצות מקשים.

  • בחר התראות להדלקת התאורה האחורית להתראות.

  • בחר מחווה כדי להפעיל את התאורה האחורית כאשר אתה מרים את הזרוע שלך ומפנה אותה כדי להביט בידך.

  • בחר זמן קצוב כדי להגדיר את משך הזמן שיעבור עד שהתאורה האחורית תכבה.

  • בחר בהירות כדי להגדיר את רמת הבהירות של התאורה האחורית.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4