האם אפשר להשתמש בחיישן Bluetooth שלי ביחד עם השעון?

ההתקן תואם לחלק מחיישני Bluetooth®. בפעם הראשונה שתחבר חיישן להתקן Garmin®‎‏ שלך, תצטרך ליצור שיוך בין ההתקן לחיישן. לאחר השיוך, ההתקן מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה.

  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר חיישנים ואביזרים > הוסף חדש.
  3. בחר אפשרות:
    • בחר חפש בכל החיישנים.

    • בחר בסוג החיישן שלך.

    ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים).

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4