התאמה אישית של מסכי הנתונים

ניתן להציג, להסתיר ולשנות את הפריסה והתוכן של מסכי הנתונים עבור כל פעילות.

 1. לחץ ממושכות על MENU.
 2. בחר פעילויות ויישומים.
 3. בחר את הפעילות שברצונך להתאים אישית.
 4. בחר את הגדרות הפעילות.
 5. בחר מסכי נתונים.
 6. בחר מסך נתונים שברצונך להתאים אישית.
 7. בחר אפשרות:
  • בחר פריסה כדי להתאים את מספר שדות הנתונים במסך הנתונים.

  • בחר שדות נתונים ובחר שדה כדי לשנות את הנתונים המופיעים בשדה.

  • בחר שינוי סדר כדי לשנות את המיקום של מסך הנתונים בלולאה.

  • בחר הסר כדי להסיר את מסך הנתונים מהלולאה.

 8. במידת הצורך, בחר הוסף חדש כדי להוסיף מסך נתונים ללולאה.

  באפשרותך להוסיף מסך נתונים מותאם אישית, או לבחור את אחד ממסכי הנתונים שהוגדרו מראש.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4