כיבוי של צמיד חיישן הדופק

ערך ברירת המחדל של ההגדרה צמיד חיישן דופק הוא אוטומטי. ההתקן משתמש בצמיד חיישן הדופק באופן אוטומטי אלא אם כן משייכים להתקן חיישן דופק של ANT‍+®‎‏.

הערה: השבתת צמיד חיישן הדופק משביתה גם את חיישן אוקיסמטר הדופק בפרק כף היד. ניתן לבצע קריאה ידנית מווידג'ט אוקסימטר הדופק.
  1. מווידג'ט הדופק, לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
  2. בחראפשרויות דופק > מצב > כבוי.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4