Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin Quickdraw Contours

Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw™ Contours potrebni su dubina sonara, vaš GPS položaj i memorijska kartica sa slobodnim prostorom.

  1. Na prikazu karte odaberite Izbornik > Quickdraw Contours > Pokreni snimanje.
  2. Kad se snimanje završi, odaberite Izbornik > Quickdraw Contours > Zaustavi snimanje.
  3. Odaberite Upravljanje > Naziv i unesite naziv karte.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7