Povećavanje Panoptix LiveVü ili LiveScope prikaza sonara

Panoptix™ LiveVü i LiveScope™ 2D prikaze sonara možete povećati.

NAPOMENA: Povijest pomicanja ne vidi se ako se na zaslonu prikazuje uvećana slika.
  1. U Panoptix LiveVü ili LiveScope 2D prikazu sonara raširite dva prsta kako biste povećali određeno područje.

    Pojavljuje se umetnuti prozor Legenda broj jedan na kojem se prikazuje manja verzija slike koja se prikazuje preko cijelog zaslona. Uokvireno područje Legenda broj dva na umetnutom prozoru pokazuje položaj povećanog područja.


    Prikaz Panoptix sonde s pomicanjem i umetkom s legendom
  2. Po potrebi dodirnite ili povucite prstom po umetnutom prozoru kako biste vidjeli prikaz drugog područja slike koja se prikazuje preko cijelog zaslona.
  3. Po potrebi za povećavanje raširite dva prsta.
  4. Po potrebi za smanjivanje približite dva prsta.

Ako želite zatvoriti uvećani prikaz, odaberite Natrag ili približavajte dva prsta i smanjujte sliku sve dok se na zaslonu ponovno ne prikaže cijela slika.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7