Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja

Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara. Prikaz možete i povećati i smanjiti.

Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:
  • Za dijagonalno prilagođavanje kuta gledanja odaberite Simbol dijagonalnog prikaza.

  • Za vodoravno prilagođavanje kuta gledanja odaberite Simbol horizontalnog prikaza.

  • Za okomito prilagođavanje kuta gledanja odaberite Simbol vertikalnog prikaza.

  • Za prilagođavanje kuta gledanja povucite po zaslonu u bilo kojem smjeru.

  • Za povećavanje raširite dva prsta.

  • Za smanjivanje spojite dva prsta.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7