Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü

Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se zaslon sporije osvježava.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za RealVü 3D Historical prikaz sonara.
  1. Na prikazu RealVü sonara odaberite Izbornik > Brzina odašiljanja.
  2. Odaberite opciju.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7