ActiveCaptain uloge

Vaša razina interakcije s uređajem GPSMAP® putem aplikacije ActiveCaptain® ovisi o vašoj ulozi.

Funkcija

Vlasnik

Gost

Registracija kartica uređaja, ugrađenih karata i dodatnih karata na računu

Da

Ne

Nadogradnja softvera

Da

Da

Automatski prijenos Garmin Quickdraw™ kontura koje ste preuzeli ili stvorili

Da

Ne

Automatske pametne obavijesti

Da

Da

Automatski prijenos korisničkih podataka poput točaka i ruta

Da

Ne

Početak navigacije do specifične točke ili navigacija po specifičnoj ruti, te slanje te točke ili rute na uređaj GPSMAP

Da

Da

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7