Vereisten voor connected functies

Sommige functies vereisen een smartphone en een specifieke app op uw smartphone.

Functie

Verbonden met een gekoppelde smartphone via de Garmin Connect™ app

Verbonden met een Wi‑Fi® netwerk

Activiteiten uploaden naar Garmin Connect

Ja

Ja

Software-updates

Ja

Ja

EPO-downloads

Ja

Ja

Weerradar

Ja

Ja

Weersomstandigheden en -verwachtingen

Ja

Nee

Telefoonmeldingen

Ja1

Nee

LiveTrack

Ja

Nee

1 Het toestel ontvangt telefoonmeldingen rechtstreeks van een gekoppelde Apple® smartphone, en via de Garmin Connect app op een smartphone met Android™.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-008DA605-0E64-441D-8204-9F6383EB050C v4