שימוש בחיישן אופציונלי למהירות אופניים או סיבובי גלגל

תוכל להשתמש בחיישן מהירות אופניים או חיישן סיבובי גלגל תואמים, כדי לשלוח נתונים אל ההתקן שלך.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-42E081B7-11AC-4739-AA63-CA7BF685811B v6