שיוך החיישנים האלחוטיים

בפעם הראשונה שתחבר חיישן אלחוטי להתקן שלך באמצעות טכנולוגיית ANT‍+® או Bluetooth®, תצטרך ליצור שיוך בין ההתקן לחיישן. לאחר השיוך, ההתקן מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה.

הערה: אם חיישן דופק נמצא בהתקן כחלק ממנו, חיישן הדופק כבר משויך להתקן שלך.
 1. אם אתה מבצע שיוך של חיישן דופק, לבש את חיישן הדופק (לבישת חיישן הדופק, לבישת חיישן הדופק).

  חיישן הדופק אינו שולח או מקבל נתונים לפני שאתה לובש אותו.

 2. מקם את ההתקן בטווח 3 מטרים (10 רגל) מהחיישן.
  הערה: בעת השיוך, הקפד לשמור על מרחק של 10 מטרים (33 רגל) מחיישנים אלחוטיים אחרים.
 3. החזק את סמל 'תפריט'.
 4. בחר הגדרות > חיישנים ואביזרים > הוסף חדש.
 5. בחר אפשרות:
  • בחר חפש בכולם.

  • בחר בסוג החיישן שלך.

  לאחר שיוך החיישן להתקן, מצב החיישן משתנה ממחפש למחובר. נתוני החיישן מופיעים בלולאת מסך הנתונים או בשדה נתונים מותאם אישית.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-42E081B7-11AC-4739-AA63-CA7BF685811B v6