Overførsel af pulsdata under en aktivitet

Du kan indstille din Forerunner® enhed til at overføre dine pulsdata automatisk, når du starter på en aktivitet. Du kan f.eks. sende pulsdata til en Edge® enhed, mens du cykler, eller til et VIRB® actionkamera under en aktivitet.

BEMÆRK: Når du sender pulsdata, reduceres batterilevetiden.
 1. Fra pulswidget'en skal du holde Menusymbol nede.
 2. Vælg Tilbehør > Send under aktivitet.
 3. Påbegynd en aktivitet (Start af aktivitet).

  Forerunner Enheden begynder at sende dine pulsdata i baggrunden.

  BEMÆRK: Der er intet der tyder på, at enheden sender dine pulsdata under en aktivitet.
 4. Par om nødvendigt din Forerunner enhed med din Garmin® ANT‍+® kompatible enhed.
  BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
  TIP: Hvis du vil afbryde overførslen af dine pulsdata, skal du stoppe aktiviteten (Stop en aktivitet).
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4