Stop en aktivitet

 1. Vælg STOP.
 2. Vælg en funktion:
  • Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge Fortsæt.

  • Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til urtilstand, skal du vælge Gem > Udført.

  • Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et senere tidspunkt, skal du vælge Fortsæt senere.

  • Du kan markere en omgang ved at vælge Omgang.

  • Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet langs den rute, du har fulgt, ved at vælge Tilbage til Start > TracBack.

   BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
  • Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ad den mest direkte sti ved at vælge Tilbage til Start > Lige linje.

   BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
  • Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til urtilstand, skal du vælge Slet > Ja.

  BEMÆRK: Når aktiviteten er stoppet, gemmer enheden den automatisk efter 30 minutter.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4