Indstilling af dine pulszoner

Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszoner. Du kan indstille separate pulszoner for sportsprofiler som f.eks. løb, cykling og svømning. Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan justere dine zoner på enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect™ konto.

 1. Hold Menusymbol nede.
 2. Vælg Indstillinger > Brugerprofil > Puls.
 3. Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.

  Du kan bruge funktionen Find automatisk til automatisk at registrere din maksimale puls under en aktivitet ( Automatisk registrering af præstationsmålinger).

 4. Vælg Laktat-tærskel > Indtast manuelt, og indtast din syregrænsepuls.

  Du kan foretage en guidet test for at vurdere din syregrænse (Laktattærskel). Du kan bruge funktionen Find automatisk til automatisk at registrere din syregrænse under en aktivitet ( Automatisk registrering af præstationsmålinger).

 5. Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.

  Du kan bruge den gennemsnitlige hvilepuls, der er målt på din enhed, eller du kan indstille en brugerdefineret hvilepuls.

 6. Vælg Zoner > Baseret på.
 7. Vælg en funktion:
  • Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.

  • Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls.

  • Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).

  • Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din syregrænsepuls.

 8. Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
 9. Vælg Tilføj puls for sport, og vælg en sportsprofil for at tilføje separate pulszoner (valgfrit).
 10. Gentag trinnene for at tilføje yderligere sportspulszoner (valgfrit).
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4