Automatisk registrering af præstationsmålinger

Funktionen Find automatisk er som standard aktiveret. Enheden kan automatisk registrere din maksimale puls og syregrænse under en aktivitet. Når den er parret med en kompatibel effektmåler, kan enheden automatisk registrere din FTP (functional threshold power) under en aktivitet.
BEMÆRK: Enheden registrerer kun en maksimal puls, når pulsen er højere end den værdi, der er angivet i den brugerprofil.
  1. Hold Menusymbol nede.
  2. Vælg Indstillinger > Fysiologiske målinger > Find automatisk.
  3. Vælg en funktion.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4