Indstillinger for registrering af aktivitet

Hold Menusymbol, og vælg Indstillinger > Registrering af aktivitet.

Status

Deaktiverer aktivitetstracking.

Aktivitetsalarm

Viser en meddelelse og aktivitetsindikatoren på den digitale urskive og skærmbilledet med skridt. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger).

Alarm ved mål

Gør det muligt at aktivere og deaktivere alarmer ved mål eller kun at deaktivere dem under aktiviteter. Alarmer ved mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.

Move IQ

Lader dig slå Move IQ begivenheder til og fra.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4