Dodawanie karty płatniczej do portfela Garmin Pay

Do portfela Garmin Pay™ możesz dodać maksymalnie dziesięć kart kredytowych lub debetowych.

  1. Na stronie urządzenia fēnix® 5/5S/5X Plus w aplikacji Garmin Connect™ Mobile wybierz Garmin Pay > Add card.
  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby wprowadzić dane karty i dodać ją do portfela.

Po dodaniu karty płatniczej możesz wybrać ją na zegarku podczas dokonywania płatności.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4D6646FD-6088-4CB3-B2D6-BFC145BCF245 v5