Zarządzanie portfelem Garmin Pay

Można wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich kartach płatniczych. Karty można również zawiesić, aktywować lub usunąć. Istnieje również możliwość zawieszenia lub usunięcia całego portfela Garmin Pay™.

UWAGA: W niektórych krajach instytucje finansowe biorące udział w programie mogą ograniczać funkcje portfela.
 1. Na stronie urządzenia fēnix® 5/5S/5X Plus w aplikacji Garmin Connect™ Mobile wybierz Garmin Pay > Zarządzaj portfelem.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby zawiesić określoną kartę płatniczą, wybierz ją, a następnie wybierz Zawieś.

   Aby można było dokonywać płatności za pomocą urządzenia fēnix 5/5S/5X Plus, karta musi być aktywna.

  • Aby czasowo zawiesić wszystkie karty płatnicze w portfelu, wybierz Zawieś portfel.

   Do momentu cofnięcia zawieszenia co najmniej jednej karty za pomocą aplikacji dokonywanie płatności przy użyciu urządzenia fēnix 5/5S/5X Plus będzie niemożliwe.

  • Aby cofnąć zawieszenie portfela, wybierz Cofnij zawieszenie portfela.

  • Aby usunąć określoną kartę płatniczą, wybierz kartę, a następnie wybierz Usuń.

   Karta zostanie całkowicie usunięta z portfela. Aby móc w przyszłości dodać tę kartę do swojego portfela, trzeba ponownie wprowadzić dane karty.

  • Aby usunąć wszystkie karty płatnicze z portfela, wybierz Usuń portfel.

   Portfel Garmin Pay i wszystkie powiązane z nim informacje o kartach płatniczych zostaną usunięte. Do momentu utworzenia nowego portfela i dodania karty płatniczej dokonywanie płatności przy użyciu urządzenia fēnix 5/5S/5X Plus będzie niemożliwe.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4D6646FD-6088-4CB3-B2D6-BFC145BCF245 v5