Historik

Historiken innefattar tid, distans, kalorier, hastighet, varvdata, höjd och valfri ANT‍+® sensorinformation.

Obs!: Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat tiduret.

När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Överför din historik till Garmin Connect™ med jämna mellanrum om du vill bevara alla dina kördata.

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v6