Registrering af hændelse

FORSIGTIG

Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect™ Mobile app kontakter ikke nødtjenester for dig.

Hvis en hændelse registreres af din Edge® enhed med GPS aktiveret, kan Garmin Connect Mobile app sende en automatisk tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine nødkontakter.

Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere den automatiske nødopkaldsbesked.

Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect Mobile app. Din parrede smartphone skal have et dataabonnement og befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2