Overførsel af filer til en anden Edge enhed

Du kan overføre baner, segmenter og træninger trådløst fra én kompatibel Edge® enhed til en anden vha. Bluetooth® teknologi.

  1. Tænd for begge Edge enheder, og placer dem inden for rækkevidde (3 m) af hinanden.
  2. På den enhed, der indeholder filerne, vælges Menu > Indstillinger > Overførsler mellem enheder > Del filer.
  3. Vælg en filtype, du vil dele.
  4. Vælg en eller flere filer, der skal overføres.
  5. På den enhed, der modtager filerne, vælges Menu > Indstillinger > Overførsler mellem enheder.
  6. Vælg en forbindelse i nærheden.
  7. Vælg en eller flere filer, der skal modtages.

Der vises en meddelelse på begge enheder, når filoverførslen er gennemført.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2