Visning af din tid i hver træningszone

Før du se din tid i hver træningszone, skal du parre enheden med en kompatibel pulsmåler eller effektmåler, fuldføre en aktivitet og gemme aktiviteten.

Visning af tiden i hver pulszone og effektzone kan være en hjælp til at justere træningens intensitet. Du kan justere dine effektzoner (Indstilling af dine effektzoner) og dine pulszoner (Indstilling af dine pulszoner), så de passer til dine mål og evner. Du kan tilpasse et datafelt, så det viser din tid i træningszoner under din tur (Tilpasning af skærmbilleder).

  1. Vælg Menu > Historik > Ture.
  2. Vælg en tur.
  3. Vælg en funktion:
    • Hvis din tur har data fra én sensor, skal du vælge Tid i pulszone eller Tid i effektzone.

    • Hvis din tur har data fra begge sensorer, skal du vælge Tid i zone og vælge Pulszoner eller Effektzoner.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2