Hjælp

FORSIGTIG

Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den primære metode til at få hjælp i en nødsituation. Garmin Connect™ Mobile app kontakter ikke nødtjenester for dig.

Når din Edge® enhed tilsluttes Garmin Connect Mobile appen med GPS aktiveret, kan du sende en automatisk tekstbesked med dit navn og din GPS-position til dine nødkontakter.

Før du kan aktivere hjælpefunktionen på din enhed, skal du oprette nødkontaktoplysninger i Bluetooth® Mobile appen. Din Bluetooth parrede smartphone skal have et dataabonnement og befinde sig i et område med datanetværksdækning.Garmin Connect Dine nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).

Der vises en meddelelse på din enhed, der angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når en nedtælling er gennemført. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere meddelelsen.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2