Anmodning om hjælp

Før du kan anmode om hjælp, skal du aktivere GPS på din Edge® enhed.

  1. Hold Power symbol nede i fire sekunder for at aktivere hjælpefunktionen.

    Enheden bipper og afsender meddelelsen, når nedtællingen fra fem er gennemført.

    TIP: Du kan vælge Back symbol, før nedtællingen er gennemført, hvis du vil annullere meddelelsen.
  2. Vælg om nødvendigt Enter symbol for at afsende meddelelsen med det samme.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2