Indoorový trénink

Zařízení obsahuje profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce GPS je vypnuta. Systém GPS lze při indoorovém tréninku vypnout a šetřit tak energii baterie.

POZNÁMKA: Jakákoli změna nastavení systému GPS je uložena k aktivnímu profilu.
  1. Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
  2. Vyberte profil.
  3. Vyberte možnost Režim GPS > Vypnuto.

    Je-li funkce GPS vypnuta, budou rychlost a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač nebo cyklotrenažér, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2