Párování cyklotrenažéru ANT‍+

  1. Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od cyklotrenažéru ANT‍+®.
  2. Vyberte možnost Menu > Trénink > Cyklotrenažér > Spárovat tren. ANT+.
  3. Vyberte trenažér, který chcete se zařízením spárovat.
  4. Vyberte možnost Přidat snímač.

    Když je cyklotrenažér se zařízením spárován, zobrazuje se jako připojený snímač. Datová pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovala data snímače.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2