Používání podsvícení

  • Podsvícení zapnete stisknutím libovolného tlačítka.
  • Chcete-li upravit prodlevu, přidržte tlačítko Menu symbol, vyberte nabídku Systém > Prodleva podsvícení a zvolte požadovanou možnost.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-81BCB159-365D-4431-B311-F7B95B30F710 v4