Återställa alla standardinställningar

Innan du återställer enheten bör du synkronisera den med Garmin Golf™ appen för att överföra dina aktivitetsdata och scorekort.

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

  1. Håll ned knappen.
  2. Välj Inställningar > Nollställ.
  3. Välj ett alternativ:
    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit, scorekort och all aktivitetshistorik genom att välja Ta bort data och återställ inst.

    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit, scorekort och all aktivitetshistorik genom att välja Återställ standardinst.

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-A67C713E-24B9-4723-9985-518E31B21937 v4