Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

  1. Paina painiketta pitkään.
  2. Valitse Asetukset.
  3. Valitse Tietoja.
Copyright © Garmin. Kaikki oikeudet pidätetään.GUID-A67C713E-24B9-4723-9985-518E31B21937 v4