Järjestelmäasetukset

Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja ominaisuuksia painamalla kellotaulussa painiketta pitkään ja valitsemalla Asetukset.

Autom. lukitus

Voit välttää turhat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön automaattisesti. Suorituksen aikana -vaihtoehdolla voit lukita kosketusnäytön ajoitetun suorituksen tai golfkierroksen ajaksi. Ei suorituksen aikana -vaihtoehdolla voit lukita kosketusnäytön kellotilassa.

Taustavalo

Voit ottaa käyttöön taustavalon ja muuttaa taustavaloasetuksia (Taustavaloasetukset).

Aktiivisuuden seuranta

Voit ottaa käyttöön aktiivisuuden seurannan, liikkumishälytykset ja tavoitehälytykset (Aktiivisuuden seuranta).

Widgetien hallinta

Voit ottaa käyttöön esiladatut widgetit (Widgetsilmukan mukauttaminen).

Käyttäjäprofiili

Määrittää käyttäjäprofiiliin sukupuolen, syntymävuoden, pituuden ja painon. Voit määrittää myös, kummassa ranteessa käytät kelloa. Sukupuoliasetusta käytetään sukupuolikohtaisissa kenttäluokituksissa tietyille tiiauksille laskettaessa tasoituksia ja sukupuolikohtaisissa par-arvoissa (kun käytettävissä) (Käyttäjäprofiilin määrittäminen).

Kieli

Voit asettaa tekstin kielen laitteessa.

Aika

Muuttaa aika-asetuksia (Aika-asetukset).

Yksikkö

Määrittää suorituksen matkan, golfmatkan, tahdin/nopeuden, korkeuden, painon, pituuden ja lämpötilan yksikön.

Nollaa

Nollaamalla laitteen voit palauttaa kaikki oletusasetukset tai poistaa kaikki tallennetut käyttäjätiedot ja nollata kaikki laitteen asetukset (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen).

Tietoja

Näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen (Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen).

Copyright © Garmin. Kaikki oikeudet pidätetään.GUID-A67C713E-24B9-4723-9985-518E31B21937 v5